UPC : Grau en enginyeria de tecnologies industrials i grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

Sense informar 3
De 12 a <13 1
Total 4

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 1
Total 1