UPC : Grau en enginyeria de tecnologies industrials i grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials

Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
11-12 70,5 1 70,5
12-13 79,5 1 79,5
13-14 154,5 2 77,25
14-15 148,5 2 74,25
15-16 259,5 4 64,875
16-17 321 4 80,25
17-18 271,5 4 67,875
18-19 48 2 24