UPC : Grau en enginyeria de tecnologies industrials i grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
11-12 0 0 1 ND
13-14 0 0 1 ND
14-15 0 0 1 ND
16-17 0 0 1 ND

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 1
Total 1