UPC : Grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials i grau en enginyeria física

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

Sense informar 6
De 12 a <13 1
Total 7