UPC : Grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials i grau en enginyeria física

Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
12-13 153 2 76,5
13-14 144 2 72
14-15 465 7 66,429
15-16 351 6 58,5
16-17 288 4 72
17-18 289,5 4 72,375
18-19 212,5 4 53,125