UPC : Grau en enginyeria de tecnologies aeroespacials i grau en enginyeria física

Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
12-13 0 0 1 ND
14-15 0 0 5 ND
18-19 ND ND 1 ND

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 5
Total 5