UPC : Enginyeria de camins, canals i ports - enginyeria industrial

Docència

  • Any Acadèmic :

Distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

Evolució de la distribució dels alumnes segons els crèdits matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10

Evolució de la informació sobre la matrícula dels alumnes

Any Acadèmic Total de crèdits matriculats Número d'alumnes matriculats Mitjana de crèdits matriculats per alumne
06-07 655,5 8 81,938
07-08 664,5 8 83,062
08-09 544,5 8 68,062
09-10 637,5 12 53,125
10-11 471 7 67,286
11-12 427,5 6 71,25
12-13 373,5 4 93,375
13-14 264 4 66
14-15 162 4 40,5
15-16 18 2 9