UPC : Centre de la imatge i tecnologia multimèdia

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 33
Univ. Batx. / COU 13
FP2, CFGS 8
Altres accessos 6
Més grans de 25 anys 3
Univ. FP2 / CFGS 2
Total 65

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats