Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 9 a <10 25
De 10 a <11 21
De 8 a <9 14
De 11 a <12 9
De 7 a <8 8
De 12 a <13 1
Total 78