Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
17-18 40 80 35 100%
18-19 40 83 43 95%

Nota de tall juny

  • Disseny, Animació i Art Digital "CITM"