UPC : Escola universitària d'enginyeria tècnica industrial de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats