Resum

Nota de tall juny

  • Enginyeria de l'energia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 0 0 0 100% 0 0% 0 ND
11-12 0 0 0 94,44% 0 0% 0 ND
12-13 0 0 71 88,14% 262 89,27% 27 98%
13-14 60 110 70 98,15% 287 89,43% 44 93%
14-15 60 84 71 94,12% 289 87,96% 54 92%
15-16 60 85 65 98,04% 275 86,81% 56 94%

Nombre de professors que participen a l'estudi

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)

Hores de docència per categoria del professor

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

  • Doctor

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)