UPC : Escola superior d'agricultura de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 134
Altres accessos 38
Univ. Batx. / COU 31
FP2, CFGS 26
Diplomat, llicenciat 4
Univ. FP2 / CFGS 4
Més grans de 25 anys 2
Total 239

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000208 Enginyeria agrícola 61 105 38 58
GRAU00000210 Enginyeria agroambiental i del paisatge 61 83 54 59
GRAU00000209 Enginyeria alimentària 62 85 39 45
GRAU00000304 Enginyeria de sistemes biològics 60 110 36 28
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 244 383 167 190

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 242
Assignació 2a opció 17
Assignació 3a opció 11
Assignació 4a opció 10

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats