Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria agrícola

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 50 23 28 ND 28 45,74% 0 ND
10-11 50 27 49 92% 72 51,16% 0 ND
11-12 50 61 53 95,45% 105 65,41% 0 ND
12-13 50 34 56 100% 139 71,05% 6 100%
13-14 50 38 56 96,55% 156 72,16% 7 94%
14-15 60 40 46 94,74% 170 72,49% 19 93%
15-16 50 28 35 88% 154 78,56% 23 91%
16-17 50 30 36 96,67% 145 72,47% 15 94%
17-18 50 25 31 89,29% 153 79,97% 28 90%
18-19 ND ND ND ND 76 82,3% 23 91%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)