Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria alimentària

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 50 26 30 ND 30 52,8% 0 ND
10-11 50 15 44 75% 73 52,88% 0 ND
11-12 50 62 66 87,88% 127 61,11% 1 ND
12-13 50 38 55 76,19% 152 75,65% 7 93%
13-14 50 41 57 80,95% 175 74,72% 11 92%
14-15 60 29 54 87,1% 191 75,36% 19 91%
15-16 50 31 64 83,67% 209 70,97% 37 93%
16-17 50 33 45 85,29% 185 74,68% 26 89%
17-18 50 37 46 84,21% 182 79,97% 33 91%
18-19 50 36 49 67,44% 182 77,35% 30 84%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)