Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria agroambiental i del paisatge

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 50 31 44 ND 44 53,95% 0 ND
10-11 50 56 54 92% 109 59,48% 0 ND
11-12 50 61 53 97,44% 155 65,14% 2 ND
12-13 50 30 49 84,62% 172 74,85% 8 99%
13-14 50 38 54 96,77% 176 65,54% 9 94%
14-15 60 32 43 82,35% 172 71,18% 19 87%
15-16 50 21 28 91,67% 133 70,59% 19 86%
16-17 50 25 26 95,24% 120 73,03% 14 86%
17-18 50 24 25 95,65% 111 77,49% 15 91%
18-19 ND ND ND ND 61 90,51% 24 87%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)