UPC : Escola politècnica superior d'edificació de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 206
FP2, CFGS 109
Altres accessos 81
Univ. Batx. / COU 62
Univ. FP2 / CFGS 28
Diplomat, llicenciat 15
Més grans de 25 anys 8
Total 509

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000207 Enginyeria d'edificació 485 636 267 445
GRAU00000405 Enginyeria geomàtica i topografia 66 104 44 39
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 551 740 311 484

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 498
Assignació 2a opció 65
Assignació 4a opció 32
Assignació 3a opció 19

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats