Resum

Nota de tall juny

 • Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació
 • Enginyeria d'edificació -febrer-

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Titulats Demanda 1a opció Estudiants matriculats Estudiants de nou ingrés Places ofertes Taxa d'eficiència % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment % accés en primera preferència
11-12 351 485 2.439 438 400 ND 22,83% 72,17% 88,09%
12-13 351 203 2.004 315 370 93% 25,08% 75,68% 85,64%
13-14 246 121 1.628 182 300 88% 25,43% 71,69% 93,16%
14-15 298 108 1.329 124 350 87% 21,74% 71,47% 96,34%
15-16 18 0 289 ND 0 81% ND 59,82% ND
16-17 5 0 125 ND 0 74% ND 61,8% ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)