Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 1.519
Dona 920
Total 2.439

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 920
Home 1.519

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10