Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 636
Demanda 1a opció 485
Demanda 2a opció 445
Demanda 3a opció 267

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 432
Assignació 2a opció 55
Assignació 4a opció 28
Assignació 3a opció 15

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 7 a <8 497
De 6 a <7 470
Sense informar 340
De 5 a <6 338
De 8 a <9 313
De 9 a <10 111
De 10 a <11 50
<5 34
De 11 a <12 14
De 12 a <13 3
De 13 a 14 1
Total 2.171

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 174
FP2, CFGS 96
Altres accessos 75
Univ. Batx. / COU 52
Univ. FP2 / CFGS 22
Diplomat, llicenciat 13
Més grans de 25 anys 6
Total 438