Resum

Nota de tall juny

 • Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació
 • Enginyeria d'edificació -febrer-

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 400 825 503 ND 2.244 80,14% 101 ND
10-11 400 409 609 86,32% 2.461 72,9% 194 ND
11-12 400 485 438 88,09% 2.439 72,17% 351 ND
12-13 370 203 315 85,64% 2.004 75,68% 351 93%
13-14 300 121 182 93,16% 1.628 71,69% 246 88%
14-15 350 108 124 96,34% 1.329 71,47% 298 87%
15-16 0 0 ND ND 289 59,82% 18 81%
16-17 0 0 ND ND 125 61,8% 5 74%
17-18 0 0 ND ND 55 69,94% 6 76%
18-19 ND ND ND ND 28 66,76% 5 85%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)