Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
09-10 400 825 503 ND
10-11 400 409 609 86,32%
11-12 400 485 438 88,09%
12-13 370 203 315 85,64%
13-14 300 121 182 93,16%
14-15 350 108 124 96,34%

Nota de tall juny

  • Arquitectura tècnica - Ciències i tecnologies de l'edificació
  • Enginyeria d'edificació -febrer-

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10
  • De 10 a <11

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 48
Altres accessos 35
FP2, CFGS 27
Univ. Batx. / COU 6
Univ. FP2 / CFGS 4
Més grans de 25 anys 3
Diplomat, llicenciat 1
Total 124