Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria geomàtica i topografia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 75 62 117 92,06% 127 62,11% 1 ND
11-12 75 66 71 95,12% 174 61,93% 5 ND
12-13 70 17 26 100% 154 74,85% 9 85%
13-14 50 13 17 100% 131 79,78% 15 94%
14-15 60 15 16 100% 118 84,65% 37 90%
15-16 40 8 10 75% 77 87,08% 25 85%
16-17 0 0 ND ND 20 83,87% 14 81%
17-18 0 0 ND ND 20 84,39% 18 85%
18-19 ND ND ND ND 4 75% 1 81%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)