Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria geomàtica i topografia

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Titulats Demanda 1a opció Estudiants matriculats Estudiants de nou ingrés Places ofertes Taxa d'eficiència % Abandonament a primer curs Taxa de rendiment % accés en primera preferència
11-12 5 66 174 71 75 ND 42,25% 61,93% 95,12%
12-13 9 17 154 26 70 85% 57,69% 74,85% 100%
13-14 15 13 131 17 50 94% 35,29% 79,78% 100%
14-15 37 15 118 16 60 90% 50% 84,65% 100%
15-16 25 8 77 10 40 85% 44,44% 87,08% 75%
16-17 14 0 20 ND 0 81% ND 83,87% ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)