Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 129
Dona 45
Total 174

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 45
Home 129

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10