Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 104
Demanda 1a opció 66
Demanda 3a opció 44
Demanda 2a opció 39

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 66
Assignació 2a opció 10
Assignació 3a opció 4
Assignació 4a opció 4

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 78
De 7 a <8 51
De 5 a <6 44
De 8 a <9 37
Sense informar 26
De 9 a <10 18
De 10 a <11 3
Total 257

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 32
FP2, CFGS 13
Univ. Batx. / COU 10
Univ. FP2 / CFGS 6
Altres accessos 6
Diplomat, llicenciat 2
Més grans de 25 anys 2
Total 71