Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
10-11 75 62 117 92,06%
11-12 75 66 71 95,12%
12-13 70 17 26 100%
13-14 50 13 17 100%
14-15 60 15 16 100%
15-16 40 8 10 75%

Nota de tall juny

  • Enginyeria geomàtica i topografia

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 5 a <6
  • De 6 a <7
  • De 7 a <8
  • De 8 a <9
  • De 9 a <10

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 5
FP2, CFGS 5
Altres accessos 3
Univ. Batx. / COU 2
Diplomat, llicenciat 1
Total 16