UPC : Escola politècnica superior d'edificació de barcelona

Graus

Arquitectura tècnica i edificació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'edificació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria en geoinformació i geomàtica Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria geomàtica i topografia Enginyeria i Arquitectura

Màsters

Edificació Enginyeria i Arquitectura
Enginyeria d'edificació Enginyeria i Arquitectura
Gestió de l'edificació Enginyeria i Arquitectura
Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals Enginyeria i Arquitectura