UPC : Escola tècnica superior d'arquitectura de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 298
Altres accessos 27
Univ. Batx. / COU 20
Diplomat, llicenciat 15
FP2, CFGS 14
Més grans de 25 anys 9
Univ. FP2 / CFGS 4
Total 387

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000393 Arquitectura 640 299 202 234

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 504
Assignació 2a opció 11
Assignació 3a opció 4
Assignació 4a opció 4

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats