Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Dona 1.081
Home 954
Total 2.035

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 1.081
Home 954

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10