Dades de cohort

  • Any de cohort :

Evolució de la cohort curs a curs (estudis anteriors a l'EEES)

  • Titulats al final del curs
  • Continuen estudiant
  • Canvien a un altre estudi anterior a l'EEES
  • Canvien a grau de la mateixa universitat
  • Abandonen