Accés matrícula

 • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 491
Univ. Batx. / COU 42
Altres accessos 19
Més grans de 25 anys 6
FP2, CFGS 5
Diplomat, llicenciat 2
Total 565

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000399 Enginyeria de materials 42 268 108 77
GRAU00000403 Enginyeria en tecnologies industrials 628 417 212 307
GRAU00000365 Enginyeria química (Escola tècnica superior d'enginyeria industrial de Barcelona) 86 243 99 139
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 756 928 419 523

Grails Runtime Exception

Error 500: Internal Server Error

URI
/ca/universitat/24/unitat/24080328531/
Class
java.lang.NullPointerException
Message
Cannot invoke method replace() on null object

Trace

  Line | Method
->>  77 | doFilter in /plot/multiplecolumns.gsp
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Caused by NullPointerException: Cannot invoke method replace() on null object
->> 241 | run    in gsp_winddat_plotmultiplecolumns_gsp
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
|  195 | doFilter in grails.plugin.cache.web.filter.PageFragmentCachingFilter
|   63 | doFilter in grails.plugin.cache.web.filter.AbstractFilter
|  454 | doCall  in usr_share_tomcat_webapps_winddat_winddat_ROOT_WEB_INF_grails_app_views_ambit_seccio_gsp$_run_closure2
|  533 | run . . . in usr_share_tomcat_webapps_winddat_winddat_ROOT_WEB_INF_grails_app_views_ambit_seccio_gsp
|  195 | doFilter in grails.plugin.cache.web.filter.PageFragmentCachingFilter
|   63 | doFilter in grails.plugin.cache.web.filter.AbstractFilter
|  1145 | runWorker in java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor
|  615 | run . . . in java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker
^  745 | run    in java.lang.Thread

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 613
Assignació 2a opció 22
Assignació 3a opció 17
Assignació 4a opció 8

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats