UPC : Escola tècnica superior d'enginyeria industrial de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 490
Univ. Batx. / COU 43
Altres accessos 17
Més grans de 25 anys 6
FP2, CFGS 5
Diplomat, llicenciat 2
Total 563

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000399 Enginyeria de materials 42 268 108 77
GRAU00000403 Enginyeria en tecnologies industrials 628 417 212 307
GRAU00000365 Enginyeria química (Escola tècnica superior d'enginyeria industrial de Barcelona) 86 243 99 139
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 756 928 419 523

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 613
Assignació 2a opció 22
Assignació 3a opció 17
Assignació 4a opció 8

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats