UPC : Enginyeria química (escola tècnica superior d'enginyeria industrial de barcelona)

Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria química

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 75 83 79 90% 80 51,16% 0 ND
11-12 75 86 74 94,59% 136 60,02% 0 ND
12-13 75 96 78 89,61% 186 63,87% 0 ND
13-14 75 95 78 93,33% 229 66,44% 9 97%
14-15 75 96 75 94,87% 262 75,81% 40 91%
15-16 75 91 85 90% 269 72,03% 37 84%
16-17 0 0 ND ND 55 91,84% 1 82%
17-18 0 0 ND ND 6 66,94% 0 ND
18-19 ND ND ND ND 4 82,76% 0 ND

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)