Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de materials

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 40 33 42 69,05% 42 23,49% 0 ND
11-12 40 42 39 77,27% 54 42,42% 0 ND
12-13 40 42 47 64,58% 82 49% 0 ND
13-14 40 45 45 82,98% 97 51,73% 0 ND
14-15 40 51 49 87,23% 122 60,87% 2 96%
15-16 40 36 46 65% 124 62,22% 17 81%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)