Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria en tecnologies industrials

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 450 660 454 96,22% 478 69,32% 0 ND
11-12 450 628 450 98,66% 908 76,92% 0 ND
12-13 450 724 455 95,07% 1.318 73,21% 0 ND
13-14 450 576 448 98,88% 1.718 74,58% 135 97%
14-15 450 601 450 97,39% 1.967 77,86% 304 93%
15-16 450 557 470 96,83% 2.044 76,48% 348 86%
16-17 450 555 450 97,84% 2.063 75,56% 342 84%
17-18 450 492 443 93,19% 2.089 73,95% 365 84%
18-19 400 499 397 92,07% 2.030 74,2% 314 81%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)