UPC : Tecnologies industrials i anàlisi econòmica / industrial technologies and economic analysis

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 12 a <13 32
De 13 a 14 5
De 10 a <11 3
De 11 a <12 1
Total 41