UPC : Escola tècnica superior d'enginyeria de telecomunicació de barcelona

Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 277
Altres accessos 58
Univ. Batx. / COU 34
FP2, CFGS 30
Més grans de 25 anys 6
Univ. FP2 / CFGS 3
Diplomat, llicenciat 2
Total 410

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Estudi Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
GRAU00000450 Ciències i tecnologies de telecomunicació 86 140 32 65
GRAU00000305 Enginyeria de sistemes audiovisuals 66 191 59 96
GRAU00000451 Enginyeria de sistemes de telecomunicació 97 395 188 164
GRAU00000306 Enginyeria de sistemes electrònics 78 235 88 61
GRAU00000465 Enginyeria física 85 249 114 94
GRAU00000454 Enginyeria telemàtica 69 216 82 75
Demanda 1a opció Demanda 4a opció i posteriors Demanda 3a opció Demanda 2a opció
Total 481 1.426 563 555

Assignacions segons preferència (unitat)

  • Assignació 1a opció
  • Assignació 2a opció
  • Assignació 3a opció
  • Assignació 4a opció

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 416
Assignació 2a opció 16
Assignació 3a opció 12
Assignació 4a opció 7

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats