Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de sistemes audiovisuals
 • Ciències i tecnologies de telecomunicació / Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria de sistemes electrònics / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 40 92 47 ND 45 65,84% 0 ND
10-11 40 69 45 100% 86 66,39% 0 ND
11-12 40 66 54 100% 128 65,49% 0 ND
12-13 40 74 48 92% 151 74,74% 9 95%
13-14 40 56 56 95,45% 180 73,83% 16 92%
14-15 0 0 10 ND 141 80,25% 23 90%
15-16 0 0 19 ND 127 85,9% 35 90%
16-17 0 0 ND ND 74 93,78% 34 86%
17-18 0 0 ND ND 40 90,3% 34 82%
18-19 ND ND ND ND 5 71,43% 3 79%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)