Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 142
Dona 22
Total 164

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 22
Home 142

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10