Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 235
Demanda 3a opció 88
Demanda 1a opció 78
Demanda 2a opció 61

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 78
Assignació 3a opció 7
Assignació 2a opció 5
Assignació 4a opció 5

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 6 a <7 96
De 7 a <8 80
Sense informar 54
De 5 a <6 50
De 8 a <9 45
De 10 a <11 28
De 9 a <10 24
De 11 a <12 15
De 12 a <13 4
De 13 a 14 1
Total 397

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 53
Altres accessos 15
Univ. Batx. / COU 11
FP2, CFGS 4
Univ. FP2 / CFGS 2
Total 85