Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de sistemes electrònics
 • Ciències i tecnologies de telecomunicació / Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria de sistemes electrònics / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
09-10 40 55 42 ND 46 57,94% 0 ND
10-11 80 75 79 81,48% 121 45,97% 0 ND
11-12 80 78 85 88,89% 164 51,56% 0 ND
12-13 80 80 85 87,06% 205 52,63% 6 98%
13-14 80 92 93 95,18% 230 54,22% 6 93%
14-15 0 0 7 ND 154 69,02% 19 93%
15-16 0 0 5 ND 105 80,98% 25 88%
16-17 0 0 1 ND 57 85,21% 27 84%
17-18 0 0 ND ND 29 83,56% 24 80%
18-19 ND ND ND ND 3 52,46% 1 64%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)