Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
11-12 80 78 85 88,89%
12-13 80 80 85 87,06%
13-14 80 92 93 95,18%
14-15 0 0 7 ND
15-16 0 0 5 ND
16-17 0 0 1 ND

Nota de tall juny

  • Enginyeria de sistemes electrònics
  • Ciències i tecnologies de telecomunicació / Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria de sistemes electrònics / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 7
Total 7