Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria de sistemes de telecomunicació
 • Ciències i tecnologies de telecomunicació / Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria de sistemes electrònics / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 80 118 85 98,84% 89 65,75% 0 ND
11-12 80 97 80 97,56% 148 60,91% 0 ND
12-13 80 108 85 92,59% 207 71,44% 0 ND
13-14 80 99 99 97,73% 273 70,27% 5 96%
14-15 0 0 15 ND 242 74,69% 13 92%
15-16 0 0 25 ND 215 81,48% 60 90%
16-17 0 0 2 ND 123 82,15% 56 90%
17-18 0 0 ND ND 57 82,65% 40 83%
18-19 ND ND ND ND 19 54,14% 8 75%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • INVESTIGADORS
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)