Resum

Nota de tall juny

 • Enginyeria telemàtica
 • Ciències i tecnologies de telecomunicació / Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria de sistemes electrònics / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)

Dades generals de l'estudi

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés % accés en primera preferència Estudiants matriculats Taxa de rendiment Titulats Taxa d'eficiència
10-11 60 52 66 79,69% 66 30,68% 0 ND
11-12 60 69 69 92,06% 110 42,49% 0 ND
12-13 60 55 61 83,61% 132 51,04% 0 ND
13-14 60 69 79 93,65% 172 61,55% 6 94%
14-15 0 0 14 ND 134 68,81% 14 92%
15-16 0 0 15 ND 113 80,66% 26 88%
16-17 0 0 2 ND 57 84% 21 83%
17-18 0 0 ND ND 31 85,68% 24 82%
18-19 ND ND ND ND 5 60,53% 2 61%

Nombre de professors que participen a l'estudi

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

Hores de docència per categoria del professor

 • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
 • Permanents (TEU + Col·laboradors)
 • Lectors i altres Professors en vies de permanència
 • Associat
 • Altres
 • PREDOCS

% d'hores de docència per grau de titulació del professor

 • Doctor
 • No doctor
 • Sense informar

Sense informar correspon a personal que dóna classe però que no és PDI (exemple, personal extern de la universitat, investigadors)