Alumnes

Nombre d'alumnes matriculats

Home 100
Dona 10
Total 110

Distribució per edat dels alumnes matriculats

Dona 10
Home 100

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

Distribució dels alumnes de nou ingrés segons els crèdits ordinaris matriculats

  • > 70
  • 60 - 70
  • 50 - 60
  • 40 - 50
  • 30 - 40
  • 20 - 30
  • 10 - 20
  • < 10