Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 216
Demanda 3a opció 82
Demanda 2a opció 75
Demanda 1a opció 69

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 63
Assignació 2a opció 3
Assignació 3a opció 2
Assignació 4a opció 1

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 7 a <8 71
Sense informar 69
De 6 a <7 64
De 9 a <10 33
De 8 a <9 31
De 5 a <6 20
De 10 a <11 13
De 11 a <12 3
De 12 a <13 2
Total 306

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 31
FP2, CFGS 16
Univ. Batx. / COU 11
Altres accessos 8
Diplomat, llicenciat 1
Univ. FP2 / CFGS 1
Més grans de 25 anys 1
Total 69