Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
11-12 60 69 69 92,06%
12-13 60 55 61 83,61%
13-14 60 69 79 93,65%
14-15 0 0 14 ND
15-16 0 0 15 ND
16-17 0 0 2 ND

Nota de tall juny

  • Enginyeria telemàtica
  • Ciències i tecnologies de telecomunicació / Enginyeria de sistemes audiovisuals / Enginyeria de sistemes de telecomunicació / Enginyeria de sistemes electrònics / Enginyeria telemàtica (inclou xarxes i Internet) (agrupació)

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Altres accessos 14
Total 14