Accés matrícula

  • Curs acadèmic :

Evolució de l'oferta i la demanda

  • Demanda 1a opció
  • oferta

Demanda (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Demanda 4a opció i posteriors 249
Demanda 3a opció 114
Demanda 2a opció 94
Demanda 1a opció 85

Assignacions segons preferència

Assignació 1a opció 51

Evolució de la nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

De 12 a <13 182
De 13 a 14 87
De 11 a <12 19
Sense informar 8
De 7 a <8 5
De 6 a <7 4
De 5 a <6 2
De 10 a <11 2
Total 309

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 29
Univ. Batx. / COU 2
Més grans de 25 anys 2
Diplomat, llicenciat 1
Altres accessos 1
Total 35