Estàndar 1

Oferta, demanda i matrícula

Any Acadèmic Places ofertes Demanda 1a opció Estudiants de nou ingrés Percentatge d'accés en primera preferència
13-14 40 83 36 97,78%
14-15 40 73 41 97,83%
15-16 40 75 34 93,55%
16-17 40 62 43 100%
17-18 40 103 43 85,37%
18-19 40 86 41 97,44%

Nota de tall juny

  • Enginyeria física

Nota d'accés dels alumnes de nou ingrés

  • De 12 a <13
  • De 13 a 14

Via d'accés dels alumnes de nou ingrés (graus + estudis anteriors a l'EEES)

Batx. / COU amb PAU 37
Altres accessos 3
Univ. Batx. / COU 1
Total 41