Professorat

  • Curs acadèmic :

Relació estudiants entre estudiants ETC per PDI ETC (ETC: equivalent a temps complert)

Any Acadèmic Alumnes ETC i PDI ETC Alumnes ETC Professors ETC
13-14 3,1 14,7 4,8
14-15 4 28,9 7,3
15-16 4,4 41,7 9,4
16-17 6,3 50,6 8,1
17-18 4,8 56,6 11,9
18-19 0 64,5 0

Dada aproximada considerant que 1 PDI ETC imparteix 240 hores anuals en aula. Es considera que un alumne ETC equival a 60 crèdits ordinaris matriculats, independentment dels crèdits i la durada del pla d'estudis

Evolució de les HIDA, per tipologia de professorat

  • Permanents (CC,CU,CEU,TU, Agregat)
  • Permanents (TEU + Col·laboradors)
  • Associat
  • Altres
  • INVESTIGADORS
  • PREDOCS

Personal que fa classe a l'estudi segons nombre d'hores impartides